Дистанционно управление за LCD телевизор Panasonic
Кат. №: RM-D630

Дистанционно управление може да се използва директно, без настройка.
Лесно е за работа.
Замества директно всички от изброените модели дистанционни управления.

EUR-501101 EUR-50711 EUR-51902 EUR-641552
EUR-501120 EUR-50717 EUR-51906 EUR-641552M
EUR-501121A EUR-50750 EUR-51912 EUR-644660
EUR-501301 EUR-50756 EUR-51913 EUR-644661
EUR-501302 EUR-50903 EUR-51914 EUR-644666
EUR-501310 EUR-511000A EUR-51915 EUR-645406
EUR-501320 EUR-511022 EUR-51916 EUR-646920
EUR-501325 EUR-511023 EUR-51918 EUR-646921
EUR-501330 EUR-511026 EUR-51921 EUR-646925
EUR-501331 EUR-511029 EUR-51923 EUR-646930
EUR-501337 EUR-511030 EUR-51930 EUR-646932
EUR-501371 EUR-511032 EUR-51931 EUR-648053
EUR-501377 EUR-511112 EUR-51932 EUR-648080
EUR-501380 EUR-511200 EUR-51940 EUR-648081
EUR-501390 EUR-511212A EUR-51970 EUR-648083
EUR-50700 EUR-511220 EUR-51971 EUR-7628010
EUR-50701 EUR-511226 EUR-51973 EUR-7635050
EUR-50702 EUR-511228 EUR-51974 EUR-7717010
EUR-50703 EUR-511248 EUR-51975 EUR-7717030
EUR-50705 EUR-511251 EUR-51976 TNQE007
EUR-50707 EUR-511257 EUR-51977 TNQE009
EUR-50708 EUR-511300 EUR-641550
EUR-50710 EUR-511310 EUR-641551